Gynekomasti operasjon: Hva koster det? (Pris i 2023) (2023)

Gynekomasti operasjon: Hva koster det? (Pris i 2023) (1)

Introduksjon

Priser‍

Prisfaktorer‍

Budsjett og betaling

Neste steg

Gynekomasti operasjon er et populært alternativ hos menn som ønsker å få få mindre “mannepupper”. Gynekomasti er også kjent som man boobs eller hypofysesvikt. Hvis du som mann opplever å føle deg plaget av å ha større pupper enn gjennomsnittet, kan en operasjon være for deg. Det første spørsmålet mange har i forbindelse med disse operasjonene er prisen, og i denne guiden går vi gjennom alt du trenger å vite om priser og kostnader for gynekomasti operasjon, eventuelle alternativer og prisfaktorer.

Sammenlign priser fra ulike aktører

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start her

Introduksjon

Gynekomasti er en godartet forstørrelse av brystkjertelen hos menn som er relativt vanlig i puberteten og som kan forsvinne av seg selv uten behandling. Tilstanden kan derimot oppleves som plagsom og sjenerende, og noen ganger kan kjertlene bli ømme. Dersom ikke brystkjertelen går tilbake av seg selv etter endt pubertet vurderer noen å behandle det med kirurgi. Hos noen kommer gynekomasti av sykdom eller bruk av medisiner, og derfor bør man utredes av fastlegen sin før man vurderer en eventuell operasjon. Den kirurgiske behandlingen består av å fjerne kjertelvev, og gjøres noen ganger sammen med fettsuging. Det aller første du bør gjøre er å gå til fastlegen for å være sikker på at det ikke finnes noe underliggende sykdom.

Det finnes hovedsakelig tre forskjellige operasjoner når man vurderer gynekomasti operasjon, og de er alle priset forskjellig. Èn går ut på å fjerne brystkjertelen, en annen mulighet er å fettsuge, og det tredje alternativet er å utføre begge. Det er kun klinikken som kan avgjøre hva som passer best for deg. Det som passer for èn person, passer ikke nødvendigvis for en annen. Prisen på din operasjon avhenger selvfølgelig av hvilken operasjon du velger. En operasjon er et stort inngrep så det er viktig å være helt sikker før du tar en avgjørelse. Det er forskjellige typer operasjoner som passer til forskjellige typer gynekomasti.

Prisene varierer fra klinikk til klinikk, og fra landsdel til landsdel. Det kan virke vanskelig å få full oversikt over prisene i markedet, og vi anbefaler derfor at du ringer rundt til de forskjellige klinikkene og lager deg en liste. Det er også viktig å huske å avveie pris mot andre faktorer som erfaring, rykte og kvalitet. Det er aldri verdt å betale lite for noe som senere blir et større problem.

Mannepupper kommer av en hormonell endring som gjerne oppstår i puberteten, og trenger derfor ikke ha noe med vektøkning å gjøre. Ellers er det også vanlig blant eldre menn hvor ca 65 prosent mellom 50 og 80 år opplever å bli diagnostisert med det av noen grad. Alternativer til fettsuging og fjerning av brystkjertelen må ikke forveksles med generell brystreduksjon som fjerner ekstra hud i brystpartiet etter for eksempel stor vektnedgang.

Ønsker du tilbud?Sammenlign tilbud fra flere aktører her.

Priser

For en mann kan opplevelsen av å ha ´kvinnelige´ bryst være en betydelig psykisk belastning, og flere er derfor villige til å betale høye priser for å bli kvitt problemet. De som er rammet forteller ofte at de gruer seg til sommeren, ikke ønsker å gå i bar overkropp, og unngår situasjoner som involverer vann, som for eksempel bading.

Det er i disse tilfellene ikke vanskelig å forstå at noen ønsker å gjennomgå en operasjon, selv om de i utgangspunktet et helt friske. En gynekomastioperasjon er et kirurgisk inngrep som går ut på å fjerne brystkjertel- og fettvev i brystet for å gjøre det flatere. For pasienter som har relativt store symptomer eller har gjennomgått en betydelig vektreduksjon, fjernes også hud. Utvikling av bryst hos menn, kan ha flere ulike årsaker. De vanligste årsakene er hormonforandringer, genetikk, overvekt eller bruk av anabole steroider.

Prisene på operasjon varierer som nevnt ut ifra hvilken type operasjon du skal gjennomføre, hvilken klinikk som skal gjennomføre den, og hvor i landet de ligger. Prisene på markedet varierer også mellom klinikkene, og det lønner seg derfor å gjøre god research for å finne det alternativet som passer best for deg. Det finnes klinikker som tilbyr kun fettsuging fra ca 22.000 kroner, mens hos en annen klinikk begynner prisen på 44.000. Hvis du skal ha både fettsuging og fjerne brystkjertelen så vil prisene begynne på ca 40.000 kroner hos de fleste klinikkene. Dette er en populær og relativt enkel operasjon så det burde være mulig å finne behandlingstilbud selv om du befinner deg på en liten plass.

De fleste klinikkene tilbyr gratis konsultasjon før operasjon, men ikke alle har bedøvelse, kompresjonsbandasjer og lignende inkludert i prisen. Det er lurt å sjekke med klinikken på forhånd hva som er inkludert. Noen klinikker inkluderer alt av utstyr og ettersjekk og konsultasjon i sine priser, mens andre gjør det ikke. Det er viktig å dobbeltsjekke alt dette før du bestemmer deg.

Sammenlign priser fra ulike aktører

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start her

Prisfaktorer

Det er forskjellige faktorer som driver prisen opp eller ned på, og blant annet kan beliggenheten til klinikken ha mer å si enn du tror. Hvis klinikken befinner seg i en større by vil det være med å drive prisene opp. Dette skjer fordi det er både dyrere å lønne ansatte og dyrere å leie lokaler i de store byene. Om du bestemmer deg for å fjerne kun brystkjertelen vil operasjonen være billigere enn om du bestemmer deg for både fjerne brystkjertelen og fettsuge området rundt, og det samme gjelder for det omvendte. Det vil tIl slutt være opp til kirurgen å fortelle deg hva som gir best resultat, og så vil en eventuell operasjonen bestemmes ut ifra det.

Ryktet og erfaringen til kirurgene som er ansatt vil også ha påvirkning på prisen. Hvis du benytter deg av en velrennomert klinikk vil prisen være høyere kun basert på det, mens hvis du benytter deg av en klinikk i oppstartsfasen så vil operasjonen muligens være billigere da de ønsker å tiltrekke seg flere kunder. Det aller viktigste er i alle tilfeller å sørge for at du vet både hva operasjonen innebærer, hvordan den gjennomføres, hva som er inkludert i prisen og hva du kan forvente av resultat før du bestemmer deg. Om en klinikk er billigere enn en annen betyr det ikke nødvendigvis at den er hverken bedre eller dårligere.

Ønsker du tilbud?Sammenlign tilbud fra flere aktører her.

Alternativer

Det er en vanlig oppfatning at man kan bli kvitt såkalte man boobs ved å gå ned i vekt eller trene hardt. Det er ikke alltid tilfellet, men for noen kan det fungere. Problemet med denne metoden er at det er umulig å fjerne fett i kun ett område ved hjelp av trening eller kosthold, noe som betyr at dersom du klarer å bli kvitt mannepuppene dine, så betyr det gjerne at du har gått ned i vekt ellers også. I tillegg vil det som regel alltid være litt fett igjen i nederste del av brystet som ikke vil gå bort. Det er ikke alle som ønsker en generell vektreduksjon heller, og for de kan en operasjon være et alternativ som gjør at de får fjernet fettet kun i det området de ønsker. Hvis du er nysgjerrig på hvordan dette har fungert for andre kan du søke på internett etter forskjellige forum for menn som har gjennomført operasjon eller brukt trening og kosthold for å minske problemene sine. De fleste som har gjennomført denne typen operasjon er godt fornøyd med resultatet og arrene er nesten ikke synlige.

Budsjett og betaling

Gynekomasti er en lidelse som dessverre ikke vil dekkes av det offentlige om du ønsker å operere. Om noe skal dekkes av det offentlige må det være medisinsk begrunnet. Det er derfor opptil hver enkelt pasient å finne pengene for å betale for en eventuell operasjon. De aller fleste sparer penger på egen sparekonto, og finner gjerne en bank med høy rente så sparingen kan gå fortere. Det er lurt å sette opp et budsjett for å få oversikt over både inntekter og utgifter, for på den måten å kunne kutte ned på eventuelle unødvendige utgifter, og heller spare pengene.

På de fleste klinikkene betaler du på stedet med kort, men det finnes noen som tilbyr faktura. Andre igjen kan gå med på en nedbetalingsplan, om det er nødvendig. Ta kontakt med hvert enkelt sted og hør hva slags tilbud de har som kan passe deg. Det er uansett lurt å gå nøye gjennom økonomien din og sørge for at du faktisk har råd til operasjonen før du tar noen avgjørelser.

Ønsker du tilbud?Sammenlign tilbud fra flere aktører her.

Neste steg

Når du har bestemt deg for hvor du vil få utført operasjonen er det på tide å booke direkte med klinikken. Alle klinikker i Norge må godkjennes før de kan tilby denne typen operasjon, så du behøver ikke å uroe deg for dette. Det beste du kan gjøre for deg selv er å gå inn på de forskjellige klinikkene sine nettsider, og eventuelt også ringe de for å forberede deg best mulig. Om du røyker eller snuser vil du bli bedt om å slutte med dette i et par uker både før og etter operasjonen. Det kan være lurt å begynne tidlig med dette.

Sammenlign priser fra ulike aktører

Trygt, enkelt og uforpliktende

Start her

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 12/08/2023

Views: 5798

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.